Search:
Categorie: Smart Mobility

De impact van mobiliteit op vastgoedsector

De toekomst van de vastgoedsector wordt sterk beïnvloed door de manier waarop de mobiliteit in de stad wordt georganiseerd. Dit wil dus zeggen dat het vervoer van mensen en goederen de vastgoedsector verder zal beïnvloeden.

Mobiliteit heeft niet alleen invloed op de manier hoe we ons verplaatsen, maar ook op onze behoeften op het gebied van infrastructuur. Wanneer steden zich inspannen om de verkeersdrukte in het centrum van de stad te optimaliseren, worden gebouwen met parkeervoorzieningen aantrekkelijker. 

Bovendien wordt door de opkomst van de micromobiliteit, de manier waarop we de afstanden tussen de verschillende bestemmingen waarnemen, opnieuw gedefinieerd. Bovendien beïnvloeden micromobiliteitsoplossingen niet alleen de mobiliteit in de stadscentra, maar ook in de randgebieden, waardoor het idee dat de auto de dominante vervoerswijze is, een nieuwe invulling krijgt. Daarnaast zorgen Elektrische scooters voor een betere toegang tot het openbaar vervoer voor plaatsen binnen één of twee kilometer van trein/bus/metro haltes.

  • Innovatie in mobiliteit 
  • Uitdagingen van innovatie in mobiliteit 
  • Gebouw - Mobiliteitsconvergentie 

Innovatie in mobiliteit 

De vraag hoe projectontwikkelaars zich voorbereiden op het onderbrengen van autonome voertuigen, zal belangrijk worden voor de toekomstige waarde van de gebouwen. De visie ,om infrastructuur te creëren waar autonome voertuigen gemakkelijk een parkeerplaats kunnen vinden om hun passagiers af te zetten is, moet verder ontwikkelt worden.

Capture d’écran 2020-03-19 à 14.16.38

De explosie van innovatie in de mobiliteitsindustrie heeft vastgoedontwikkelaars ertoe aangezet zich te ontwikkelen. Verschillende vastgoedbedrijven zijn zich nu bewust van de mobiliteitsuitdaging en zijn begonnen hun gebouwen voor te bereiden op de overgang naar nieuwe slimme oplossingen door bijvoorbeeld oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen aan te bieden of zelfs de architectuur te herontwerpen om de mobiliteit als dienst te vergemakkelijken. 

Het bewust worden van projectontwikkelaars in de slimme mobiliteit is een belangrijke stap in de richting van intelligente mobiliteit. Dit betekent dat er investeringen op lange termijn zouden komen om de ontwikkeling van intelligente mobiliteit te ondersteunen. 

>>> Ontdek de parking van de toekomst <<<

Vastgoedbezitters en -beheerders zijn daarom gedwongen zich aan te passen aan de veranderingen in het mobiliteitsecosysteem, veroorzaakt door de vooruitgang op het gebied van telecommunicatie en e-commerce, maar ook door de wens van nieuwe generaties om flexibel om te gaan met werkgelegenheid en nieuwe leefstijlconcepten.

Als we daar de verwachte veranderingen in de automobielindustrie bij optellen, krijgen we een goede basis van mobiliteitsbetrokkenheid in de vastgoedsector.

Deze oplossingen hebben een impact op de reis van gebruikers, vastgoedbedrijven en mensen in en rond steden.

Uitdagingen van innovatie in mobiliteit 

Innovaties op het gebied van mobiliteit zijn gericht op het bereiken van twee doelstellingen: 

  1. Het verbeteren van de veiligheid, de kosten, de efficiëntie en het comfort van het vervoer van personen, goederen en diensten ; 
  2. Omkeren van de niet-duurzame en schadelijke energie- en milieueffecten van het vervoer.

Dit zijn natuurlijk optimistiche doelstellingen, maar in een wereld die in de afgelopen eeuw grotendeels is ontworpen om tegemoet te komen aan het enorme transportsysteem dat nu wordt herontworpen, kunnen veel eigenaren de ontwerpverstoringen maar moeilijk inzien.

Gebouw - Mobiliteitsconvergentie 

De Groep Bouygues, het Movin'On ecosysteem voor duurzame mobiliteit onder leiding van Michelin, de Groep Renault, Schneider Electric en de SBA, en hun partners (IFP Énergies Nouvelles, CSTB, Certivéa, Avere France, Enedis, INES en CEA) hebben de invoering van een nieuw referentiesysteem aangekondigd.

De aanpak heeft een tweeledig doel:

  1. Bewustmaking van de bouwaannemers om het thema mobiliteit in hun projecten op te nemen;

  2. Het vergemakkelijken van de coördinatie van de betrokkenen. De mobiliteit en de gebouwen moeten inderdaad aan de behoeften van de gebruikers en de problemen van de gebieden kunnen voldoen. Zij vormen de pijlers van een meer duurzame stad.

De huidige uitdaging voor een gebouw - mobiliteit convergentie is de compatibiliteit van alle apparatuur.

Om deze uitdaging aan te gaan, moeten we ons in de plaats stellen van de gebruikers, die dankzij de digitale technologie een dienstenplatform kunnen gebruiken om zowel de ruimtes als de mobiliteit te delen.

Luigi Risaci
Geschreven door Luigi Risaci