GRATIS CONSULT
MVO

Hoe bouwt u een circulaire economische strategie met parkeergarages?

februari 20, 2020

De afgelopen jaren is de circulaire economie op een groot aantal terreinen geïntroduceerd, bijvoorbeeld in parkeergarages. Zorg dragen voor het milieu is vandaag de dag een fundamentele uitdaging en als speler van de mobiliteit zijn we het aan onszelf verplicht om deel te nemen aan dit project. Dr. Paul Schosseler definieert dit proces als "een economisch systeem van uitwisseling en productie [...] dat tot doel heeft de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen te verhogen en de impact op het milieu te verminderen".  

Maar hoe kunnen we een circulaire economie opbouwen met een parkeergarage? Ontdek het in dit artikel:

 

 

Hoe creëert u een duurzame parkeerplaats? 

Parkeren is elke dag weer een uitdaging voor automobilisten. Het idee hier is dan ook om onze infrastructuren en meer bepaald onze parkings opnieuw uit te vinden om zo te komen tot een duurzame aanpak. We kunnen hier spreken van "Smart Parking".

Het is belangrijk om zich te engageren in de circulaire economie, vooral bij de aanleg van deze ruimte. In de eerste plaats is het noodzakelijk om het verbruik van grondstoffen te verminderen en over te gaan tot meer ecologische producten. Bovendien wordt in Frankrijk in een reglementering gepleit voor het feit dat de actoren in de vastgoedsector verplicht zijn om 70% van hun afval te recupereren. 

De integratie van de circulaire economie in de bouw van een parkeergarage maakt het dus mogelijk om hun levensduur te verlengen en zo een duurzame parkeergarage te realiseren. 

Zo heeft het bedrijf Gecina het principe van de circulaire economie toegevoegd aan haar MVO-beleid. Ze willen hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 60% verminderen en om dit te bereiken zullen ze hun teams inwijden in optimale werkwijzen. Ze zetten zich ook in voor het respecteren van de biodiversiteit en hebben groene terrassen aangelegd. 

 

Veelzijdigheid van het parkeren

Een parkeerplaats mag niet voor één doel worden gebruikt, daarom moet u weten voor wat u dit nog kunt gebruiken. Hier hebben we het over de "Mobility Hub". Waarom zou u, geconfronteerd met een circulaire economie, niet toestaan dat een groot aantal gebruikers gebruik maakt van deze ruimte?

Om zich aan te passen aan de mobiliteit van de toekomst, zouden deze parkings kunnen beschikken over oplaadpunten voor elektrische auto's en scooters. Dit zou meer klanten aantrekken en overeenkomen met de trend van de circulaire economie. Ook selfservice fietsen en een fietsenstalling bieden extra zekerheid.

Een parkeergarage zou ook ruimte kunnen hebben voor schoonmaak en onderhoud. Het zou erg handig zijn voor gebruikers om hun auto op dezelfde plaats te parkeren, schoon te maken en vervolgens een selfservice fiets mee te nemen om beter door de stad te kunnen gaan.

 

Minder milieu belastend

Tegenwoordig wordt bij veel bouw renovatieprojecten rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu. Dat is waar het principe van de circulaire economie om draait. Het doel is om het energie- en waterverbruik te verminderen. Op bouwplaatsen zijn er verschillende manieren om dit verbruik te verminderen, hier zijn een paar voorbeelden.

Ten eerste kan het interessant zijn om prefab materialen te gebruiken of te kiezen voor bouwmethodes die als "droog" worden beschouwd, d.w.z. een assemblage van staal-, hout- en pleisterproducten. Het zou ook mogelijk kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de buizen die water leveren worden afgesloten wanneer de bouwplaats elke dag wordt stilgelegd.

 

Het hoge verbruik van energie, water en grondstoffen kan worden aangetoond door zich te concentreren op essentiële bouwonderdelen zoals een parkeergarage. De circulaire economie werd daarom in het leven geroepen om dit verbruik te verminderen en de burgers bewust te maken van de sterke impact die onze bouwwerken hebben op het milieu. Het is daarom essentieel om inspanningen te leveren om dit te verminderen.

New call-to-action

Abonneer u op blog updates